Diagnostyka różnicowa

Bardzo dobrze poinformowane źródła internetowe, wnoszą, że istota procesu diagnostyki różnicowej polega ściśle na ocenie prawdopodobieństwa, że dany jeden objaw kliniczny lub dana grupa objawów klinicznych w odnośnej chorobie występuje. Proces diagnozowania różnicowego polegać zatem ma na stopniowej eliminacji hipotez najmniej prawdopodobnych. Procedura ta ma w swym założeniu trwać do momentu aż możliwe jest postawienie najbardziej satysfakcjonującej diagnozy, tym samym najbardziej prawdopodobnej.

Diagnostyka różnicowa jest związana w praktyce z tak zwanego właśnie różnicowania jednostek chorobowych w zestawieniu z objawami pacjenta, a to w celu eliminacji nieprawdopodobnych i odnajdywania najbardziej prawdopodobnej jednostki chorobowej, co polega tez na zawężaniu. W praktyce, lekarz szuka tego co jest ZA jednocześnie z tym co jest zdecydowanie PRZECIW danej jednostce chorobowej. Wszystko natomiast po to, by ustalić tylko jedną jednostkę chorobową, która idealnie pasuje do objawów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *