Niedosłuch

Ubytek słuchu (niedosłuch) należy do schorzeń trwałych. Objawia się ty, że czułość narządu słuchu ulega obniżeniu. W praktyce osoby dotknięte niedosłuchem słyszą gorzej dźwięki ciche, gorzej niż osoby słyszące normalnie. Towarzyszy temu słabsza wrażliwość na …