Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza jest wymuszoną dyfuzją rozpuszczalnika za pomocą błony półprzepuszczalnej, która rozdziela dwa roztwory o różnym stężeniu. Odwrócona osmoza zachodzi w kierunku od roztworu o wyższym stężeniu rozpuszczonej substancji do roztworu o stężeniu niższym.

Odwrócona osmoza to podstawa jednej z metod procesu odsalania wody morskiej. Ma też zastosowanie w oczyszczaniu i zatężaniu ścieków przemysłowych, szczególnie tych, które pochodzą w efekcie pracy przemysłu spożywczego, galwanicznego i papierniczego. Odwrócona osmoza pozwalając na odzyskanie wody oraz cennych substancji zawartych w ściekach, posiada jedną główną zaletę, mianowicie stosunkowo małe zużycie energii, gdyż proces ten zachodzi bez przemiany fazowej.

Domowe zestawy filtrów opartych na odwróconej osmozie potrafią zużywać dużą ilość wody. By uzyskać 5 litrów wody oczyszczonej, od 40 do 90 litrów wody trafia do ścieków – uzysk mierny, bo 5-15%. Jest to efektem niewielkich różnic ciśnień w takich instalacjach. Natomiast w rozwiązaniach przemysłowych, przy obecnej znacznie większej różnicy ciśnień, uzyskuje się do 75%. Jednocześnie zwraca uwagę stopień odsolenia, bo wynosić może ok. 95%-99%. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami, m.in. jakością wody zasilającej oraz zastosowaną technologią.