Rekonstrukcja piersi

Wspólna decyzja kobiety i lekarza ma charakter wiążący w sprawie sposobu odtworzenia piersi. Odtwarzanie piersi jest zabiegiem wieloetapowym, stanowiącym szereg następujących po sobie zabiegów. Efektem ma być zawsze dobrze odbudowana pierś, maksymalnie zbliżona do naturalnej.

Elementem wiążącym jest intencja kryjąca się pod decyzją kobiety. Często chodzi paniom o poczucie własnej wartości, a temu nie można odmawiać doniosłości, więc interwencja lekarska ma wówczas pełny sens. Chodzi bowiem o dobre samopoczucie, pewność siebie i powrót do życia normalnego – według wyobrażeń pań podejmujących taką decyzję.

Zabieg polega na wszczepieniu protezy lub ekspandera, rzecz jasna pod warunkiem, że leczenie jest zakończone, również uzupełniające. Do odtworzenia piersi wykorzystuje się własne tkanki kobiety jeśli pacjentka po usunięciu gruczołu piersiowego przeszła radioterapię. Materiał do operacji najczęściej odtwarza się pobierając go z innej partii ciała kobiety, na przykład z brzucha czy wybranej przez lekarza partii pleców.